หนังสือดีน่าสนใจ

นอกจากนวนิยายวัยรุ่นแล้วนั้น mynovel2you.com ยังช่วยแนะนำหนังสือน่าอ่านในหลายๆ หมวด หลายๆ ประเภท ทั้งหมวดทั่วไป หมวดพัฒนาชีวิต หมวดจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ในการอ่านหนังสือ