หนังสือเลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

หนังสือเลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

หนังสือเรื่องเลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง การต่อสู้ทางความคิดของ “กลุ่มเลือดสีน้ำเงิน” ในสังคมการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2500 เป็นการศึกษาความคิดของอดีตนักโทษการเมืองคดีกบฏบวรเดช 5 ท่าน ได้แก่ ม.จ. สิทธิพร กฤดากร ม.ร.ว. นิมิตมงคล นวรัตน พระยาศราภัยพิพัฒ สอ เสถบุตร และ ร.ท. จงกล ไกรฤกษ์ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของคนกลุ่มนี้

ประวัติศาสตร์ของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ในหนังสือ เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

เรื่องราวของกลุ่มเลือดน้ำเงินในหนังสือ มีดังนี้

1. ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมาถึง : สถานะ บทบาท และความคิดของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

– ภูมิหลังและอัตชีวประวัติของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ก่อนเกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

– บทบาทและความคิดของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์

2. การต่อสู้ทางความคิดของบุคคลในกลุ่ม “เลือดน้ำเงิน” ในทศวรรษแรกภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

– สู่การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

– การต่อสู้ทางความคิดของพระยาศราภัยพิพัฒภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

– การเคลื่อนไหวทางความคิดของบุคคลอื่นใน “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” 

– การก่อกบฏมาเยือน : บ้านเมืองจะล่ม ฤ จึงยกทัพมา “กู้บ้านกู้เมือง”

– เมื่อ “คณะกู้บ้านกู้เมือง” แตกพ่าย

  – พรรคการเมืองสยามและต่างประเทศ  หนังสือตำราการเมืองเล่มแรกของ ม.ร.ว. นิมิตมงคล นวรัตน

3. การต่อสู้ทางความคิดของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ในระบบรัฐสภา

– การเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยนักโทษการเมือง

– การหวนกลับมาของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ภายใต้บริบทการเมืองภายหลัง จอมพล ป. พิบูลสงคราม สิ้นอำนาจการเมืองครั้งแรก

– สู่ถนนการเมืองของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” หลังการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

– การต่อสู้ในบัฐสภาเพื่อออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ของ ร.ท. จงกล ไกรฤกษ์ ม.จ. สิทธิพร กฤดากร และพระยาศราภัยพิพัฒ

4. การต่อสู้ทางความคิดของบุคคลใน“กลุ่มเลือดน้ำเงิน” นอกระบบรัฐสภา

– สังเขปการต่อสู้ทางความคิดและการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 2490 

– การต่อสู้ทางความคิดของบุคคลใน “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ในทศวรรษ 2490 

5. การเมืองเรื่องความทรรงจำ : ว่าด้วยการช่วงชิงการนิยามอดีตของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน”

– การนิยามความหมายบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และเหตุการณ์ทางการเมืองของบุคคลใน “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” 

– การสานต่อความหมายที่นิยามโดยบุคคล “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” ในสังคมการเมืองไทย

ประวัติศาสตร์ของ “กลุ่มเลือดน้ำเงิน” มีที่มาที่ไปและสิ่งซ่อนเร้นให้ได้ศึกษาเพื่อทราบข้อเท็จจริง หนังสือเรื่องเลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ คือการบอกเล่าเหล่านั้น ควรค่าแก่การครอบครองอย่างมาก 

เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

ผู้เขียน ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2561 สำนักพิมพ์มติชน

จำนวน 326 หน้า ราคา 350 บาท

#หนังสือเกี่ยวกับการเมือง #หนังสือเลือดสีน้ำเงิน #หนังสือน่าอ่าน