สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเลือกนิทานให้เด็กปฐมวัย

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเลือกนิทานให้เด็กปฐมวัย

“เด็กปฐมวัย” อยู่ในช่วงวัยทองแห่งการเรียนรู้ พวกเขาเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ที่ไม่มีสิ่งใดติดอยู่เลย มีแค่ผู้ใหญ่ที่ต้องวางแพลนให้ดีว่าคุณอยากที่จะเติมแต่งสีสันใดลงในผ้าขาวที่พวกคุณถืออยู่นี้ให้มีแต่ความสวยงามและรายละเอียดประณีตเต็มไปด้วยเรื่องราวของสีสันที่ทรงคุณค่า หรือจะเติมสีแห่งหลักการกับความจริงที่มีด้านลบเข้าไปเข้ม ๆ ทำให้สีสดใสกลายเป็นสีที่ขุ่นมัว เด็กปฐมวัยคือสิ่งเหล่านี้ที่คุณต้องให้ความใส่ในในการอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมาก แม้แต่สิ่งดี ๆ ที่ใช้ในการทำกิจกรรมหรือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก็ต้องเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับพวกเขาด้วย โดยเฉพาะ “หนังสือนิทาน”ที่ต้องดูให้ดีเป็นพิเศษเลยเวลาเลือก เพราะโลกของเรามีหนังสือนิทานหลากหลายรูปแบบหลากหลายเรื่องราวสารพัดซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับคนทุกวัยไปเสียหมด ฉะนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างในการเลือกนิทานให้เด็กปฐมวัย…สิ่งเหล่านี้ต้องรู้!

หลีกเลี่ยงนิทานที่ทำให้เด็กปฐมวัยเศร้า

เด็กปฐมวัยกำลังอยู่ในวัยที่ชีวิตของเขาเมื่อตื่นมาทุกวันย่อมอยากจะพบเจอแต่ความสดใสและสิ่งดี ๆ เพราะการสร้างบรรยากาศทำให้เด็กยิ้มแย้มได้จะช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่ดีทำให้มี EQ ที่เติบโตมาต่อยอดการเข้าสังคมและการมีสติปัญญาที่ฉลาดคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกว้าง กล้าแสดงออกได้ จึงต้องทะนุถนอมจิตใจเขาหน่อยและไม่ต้องให้เขาอยู่บนหลักของความเป็นจริงในชีวิตมากเพราะวุฒิภาวะตามวัยของเขายังไม่สามารถรู้ถึงต้นเหตุใด ๆ ทั้งนั้น มีแต่จะทำให้กลัวหรือเศร้าอย่างเดียวเท่านั้น ฉะนั้นคุณจึงต้องหลีกเลี่ยงนิทานที่ตัวละครมีชีวิตไม่สวยและจบเศร้า จนถึงความขัดแย้งของเหตุการณ์ที่มีเยอะ เด็กปฐมวัยไม่ควรได้อ่านหรือฟังนิทานเหล่านี้

หลีกเลี่ยงนิทานที่มีเนื้อหารุนแรงสำหรับเด็กปฐมวัย

การหลีกเลี่ยงนิทานที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างการที่มีการทำร้ายกันด้วยความตั้งใจจนได้รับบาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิต เช่น ผลักอีกฝ่ายตกจากต้นไม้ มีการใช้อาวุธทำร้ายกัน เป็นต้น คุณต้องระวังนิทานเหล่านี้ที่หากเด็กไม่รู้ก็อาจจะเผลอนำตัวอย่างไม่ดีมาทำได้จากการที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และอาจทำให้เกิดการปลุกฝังนิสัยที่ไม่เหมาะสมได้

หลีกเลี่ยงนิทานที่ให้ข้อคิดเกินอายุของเด็กปฐมวัย

คุณควรหลีกเลี่ยงนิทานที่ให้ข้อคิดเกินอายุของเด็กปฐมวัย แม้ว่านิทานเหล่านั้นจะมีเนื้อหาที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยหรือมีความน่าสนใจถึงขนาดที่ได้รับรางวัล สำนวนภาษาสวย ภาพสวยขนาดไหน แต่อย่าลืมว่าหัวใจสำคัญของนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ต้องประกอบไปด้วย 2 ห้องหัวใจ ได้แก่ ความสนุกของเนื้อหากับภาพและข้อคิดที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องซึ่งเหมาะกับช่วงวัยของเด็กปฐมวัยด้วย หากเรื่องสนุกแต่ไม่ได้ความรู้ใด ๆ ที่ชวนให้เขาคิดออกเพราะยังเข้าไม่ถึงก็อาจไม่เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์กับเด็กปฐมวัยนักในการเรียนรู้

เครดิตภาพ : amarinbabyandkids.com, .bangkoklifenews.com

#หนังสือดี #หนังสือนิทาน #ความรู้อ่านนิทาน