พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์ฯ วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับที่ 38 (2550)

พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์ฯ วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับที่ 38 (2550)

วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับที่ 38 ปี พ.ศ. 2550 จัดทำขึ้นเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 วารสารจึงจัดทำหนังสือฉบับพิเศษชื่อ “พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์ : วรรณมาลัยในพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวรรณศิลป์  

ความน่าสนใจใน “พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์ฯ วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับที่ 38 (2550)”

เนื้อหาของหนังสือจะวิเคราะห์คุณค่าของพระราชนิพนธ์ คุณค่าของพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทด้านภาษาและแนวคิด ดังนี้

1. พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์

– พระราชนิพนธ์แปลเรื่อง นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

– พระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโต

– พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก

– พระราชนิพนธ์ เรื่องทองแดง

2. พระราชนิพนธ์เรื่องติโต : วีรบุรุษผู้สร้างประวัติศาสตร์ 

– “ความยากจนที่อยู่รอบตัวและความสำนึกอย่างรุนแรง”

– “เป็นคนเห็นความจริงและมีความทะเยอทะยาน”

– “ไม่ใช่, สหาย คุณเป็นอิสระ นี่คือการปฏิวัติ”

– “แม้ตนเองมิได้จงใจ โยชิป โบรซ ก็กลายมาเป็นคอมมิวนิสต์”

– “ทะเยอทะยานและกัดฟันทำงานหนักอย่างดื้อดึงและแน่วแน่”

– “อาจต้องถูกปลุกกลางดึกและได้ยินเสียงเคาะประตูมรณะ”

– “ได้รู้จักตัวเองขึ้นมากและรู้ความสามารถของตนในการเป็นผู้นำ”

– “พร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลุกขึ้นต่อต้านผู้บุกรุก”

– พระอัฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ในพระราชนิพนธ์เรื่องติโต

3. พระมหาชนก : คำสอนจาก “พ่อ”

– ที่มาและลักษณะของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก

– คุณค่าในฐานะวรรณกรรมคำสอน

– พระมหาชนก : ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาตน และพัฒนาสังคม

4. การเรียนการสอนพระราชนิพนธ์พระมหาชนก

– แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”

– วิธีการอ่านพระราชนิพนธ์พระมหาชนก

– ตัวอย่างการจับประเด็นสำคัญ และตัวอย่างการขยายความประเด็นนั้น ๆ 

– สาระที่พระองค์ทรงสอน ฝึกฝน อบรมบ่มนิสัย

5. “เรื่องทองแดง” เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

– ความไม่ธรรมดาของเรื่องทองแดง

6. วาทศิลป์แห่งปัญญาในพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับภาษาไทย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้นและบทกวียกย่อง สมาคมภาษาและหนังสือประจำปี 2549 ห้าเรื่องดังนี้

1. บทกวี โอละเห่ฯ

2. เรื่องสั้น แมงคาเรือง

3. เรื่องสั้น เสียงกู่ที่ภูทะเล

4. เรื่องสั้น ภาพถ่ายใบเก่า

5. เรื่องสั้น โทรศัพท์มือถือ

ทั้งหมดคือคุณค่าจากการสร้างงานและพระปรีชาสามรถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ควรค่าแก่การครอบครองเช่นกัน 

พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์ : วรรณมาลัยในพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรรณาธิการ ตรีศิลป์ บุญขจร

จำนวน 157 หน้า ราคา 170 บาท

#หนังสือศาสตร์พระราชา #หนังสือดี #หนังสือดีแนะนำ