วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม

วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม

วรรรกรรมกับชีวิตถือเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ขาด วรรรกรรมเชื่อมโยงกับชีวิต เช่นเดียวกับชีวิตที่ผูกโยงสัมพันธ์อยู่ในวรรรกรรม ทั้งสองสิ่งจึงแยกจากกันไม่ขาด เพราะวรรณล้วนแล้วแต่ถูกเขียนขึ้นจากหลากเรื่องราวในสังคมทั้งความดี ความชั่ว มุมที่ดี และมุมที่ร้าย ชีวิตของคนที่วกวนว่ายเวียนไม่เป็นอันจบสิ้น เรื่องราวเหล่านั้นจึงถูกบันทึกไว้เป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์ของสังคมก็ว่าได้

จากคำนำหนังสือบอกไว้ว่า “หนังสือ วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ทางวรรณกรรมช่วงหนึ่ง ที่สำคัญ ผู้เขียนเน้นให้เห็นถึงการก่อตัวของแนวคิดเพื่อความเป็นธรรมในสังคม จากนั้นผู้เขียนได้นำเอาแนวคิดอันเกิดจากการอ่านวรรณกรรมสำคัญของต่างประเทศมาวิเคราะห์วิจารณ์ถึงปัญหาชีวิตของปัจเจกชน ไปถึงการต่อสู้ปฏิวัติและการค้นหาทางออกหรือ “เสรีภาพ” ของปัจเจกชน ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของสังคมที่มิใช่ตะวันตก ผู้เขียนจะมิได้พูดถึงสังคมไทยโดยตรง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความประทับใจและความรู้สึกของผู้เขียนต่อตัวละครและจุดจบของวรรณกรรมเหล่านั้นวางอยู่บนภาพหลังที่เป็นสังคมไทย”

ด้วยความผกผันและเปลี่ยนแปลงของของสังคม วรรณกรรมจึงเป็นบทบันทึกที่ดีที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างโจ่งแจ้ง 

มีอะไรใน “วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม”

ความน่าสนใจใน “วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม” มีดังนี้

วรรณกรรมกับการเมือง

จาก “คัมภีร์” ถึง “ภัยขาว”

ธรรมชาติมนุษย์

“อิฐก้อนแรก”

เมื่อชีวิตเจอ (วรรณ) กรรม

วรรณกรรมกับ “หัวใจ”

วรรณกรรมเพื่อชีวิต “เพื่อหัวใจ”

วรรณกรรมเพื่อพรรคเพื่อประชาชน

ก่อนอรุณจะรุ่ง : วรรณกรรมในชีวิตรัสเซีย

ชาดาเยฟกับภารกิจทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย

ดอสโตเยฟสกี้ กับ สลาฟนิยม

“เทพ” กับ “มาร” ในงานเขียนของดอสโตเยฟกี้

เสรีภาพกับความตาย

วันพิพากษา “พระเจ้า”

“คำสารภาพ” ของตอลสตอย

สู่วิญญาณของขบวนการเดือนตุลาคม

ความผูกโยงของวรรณกรรมกับสังคม กับผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศล้วยแยกขาดจากกันได้ นั่นคือความเป็นไปที่สำคัญที่วรรณกรรมเป็นบทบันทึกและยังเป็นภาพสะท้อนสังคมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

หนังสือ “วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม” จึงมีคุณค่าและความสำคัญที่ควรซื้อเก็บมไว้ในครอบครองสักเล่ม

“วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม”

ผู้เขียน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2539 สำนักพิมพ์มิ่งมิตร

จำนวน 158 หน้า ราคา 95 บาท

เครดิตภาพ : rimkhobfabooks.com, txvocalz.blogspot.com/2015/01/blog-post_16.html

#วรรณกรรมในชีวิต #หนังสือแนะนำ #หนังสือดีน่าอ่าน